Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Kế hoạch phân phối token HydraDX: Bootstrap liquidity

Bài viết được lược dịch từ Medium của HydraDX, cung cấp cho anh em về ý tưởng phân phối token của dự án.
Published Jan 18 2021
Updated Jul 13 2022
4 min read
Amber media