Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

PsyOptions (PSY) là gì? Toàn tập về tiền điện tử PSY

Phái sinh là một mảng không quá nổi trội trong thị trường Crypto như các mảnh ghép về Game, NFT, Metaverse, v.v. Tuy nhiên, thị trường giao dịch các hợp đồng phái sinh ở thị trường tài chính truyền thống là khá lớn.
Amber avatar
vycao
Published Jan 10 2022
Updated Jul 03 2023
8 min read
Amber media

Related Posts