Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Pundi X (PUNDIX) là gì? Toàn tập về tiền điện tử PUNDIX

Pundi X là gì? Nắm giữ PUNDIX mang lại lợi ích gì cho người dùng? Tìm hiểu thêm thông tin về roadmap, đội ngũ dự án và tokenomics của PUNDIX tại đây.
Amber avatar
anh
4 min read
Published May 04 2019
Updated May 31 2023
Amber media