Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Render Network đang thay đổi cách metaverse phát triển

Các sản phẩm đồ họa với kích thước lớn, chứa nhiều file thông tin không được nén và chưa qua xử lý khiến máy tính quá tải là một trong những thách thức các nhà phát triển metaverse và NFT gặp phải. 
Amber avatar
thanhuyen.c98
14 min read
Published May 11 2023
Updated May 12 2023
Amber media