Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

cDai Risk Tranching - cách kiếm tiền mới với Opium Network

Bài viết ngày hôm nay, mình sẽ cũng anh em tìm hiểu về công cụ tài chính Risk Tranching khi đưa vào thì trường DeFi.
Published Jan 31 2021
Updated Oct 06 2023
5 min read
Amber media