Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Roadmap KAVA: nền tảng DeFi cross-chain trên Cosmos

Bài viết được lượt dịch về Roadmap của dự án KAVA này, những dự định sắp tới của dự án về Hard Protocol, về AMM, Bridg.
Amber avatar
vidang
Published Feb 04 2021
Updated Jul 13 2022
5 min read
Amber media

Related Posts