Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Sam Trabucco: “Thị trường crypto là nơi thú vị nhất thế giới”

“Lợi thế lớn nhất của tôi là tôi có trực giác về cách thị trường vận hành. Nó khó để giải thích rõ ràng nhưng việc chơi trò game này trong một thời gian đã mang lại cho tôi nhiều cơ hội: tôi có thể diễn giải tin tức chính xác hơn hầu hết mọi người, với các sự kiện diễn ra trong thị trường, tôi biết chúng sẽ tạo ra các loại tác động nào tiếp theo,...” Sam Trabucco chia sẻ trong bài phỏng vấn với FTX.
Amber avatar
writer.c98
Published Dec 10 2021
Updated Jun 07 2023
14 min read
Amber media

Related Posts