Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cuộc thi Sáng tạo Video DYOR cùng FMX - Rinh thưởng lên đến 50.000 FMT!

Sàn giao dịch FMX hiện đang tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Video FMX DYOR nhằm tạo ra một sân chơi sáng tạo cho người dùng hiểu rõ hơn cơ chế của nền tảng giao dịch phái sinh đầu tiên của Việt Nam. Tổng giải thưởng của cuộc thi lên đến 50.000 FMT!
Published Jan 24 2021
Updated Oct 07 2023
2 min read
Amber media