Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Secret Network (SCRT) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SCRT

Secret Network (SCRT) là gì? Đây là smart contract platform xây dựng trên Cosmos dựa trên Cosmos SDK nhằm tập trung vào quyền riêng tư.
Published May 13 2021
Updated Apr 08 2023
3 min read
Amber media

Related Posts