Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn tham gia SHO của My Neighbor Alice

Bài viết sau được lược dịch từ Medium của My Neighbor Alice nhằm cung cấp cho anh em cách thức tham gia SHO của dự án.
Amber avatar
Khang Kỳ
Published Feb 01 2021
Updated Sep 05 2023
4 min read
Amber media

Related Posts