Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Skiff là gì? Toàn tập về ứng dụng email trên Web3 Skiff

Skiff là nền tảng cung cấp bộ công cụ văn phòng như email, docs, drive, calendar... cho người dùng trong không gian Web3. Tất cả dữ liệu và tương tác sẽ được mã hóa (end-to-end) và hoàn toàn phi tập trung. Hiện Skiff hỗ trợ kết nối thông qua ví non-custodial, tên miền ENS, v.v...
Amber avatar
hangduong
7 min read
Published Apr 26 2023
Updated May 18 2023
Amber media