Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Skyward Finance (SKYWARD) là gì? Toàn tập về SKYWARD Token

Skyward Finance là gì? Đây là nền tảng IDO đầu tiên trên NEAR với giải pháp phân chia token cho nhà đầu tư qua cơ chế chống front-run và rug-pull.
Published May 07 2021
Updated Apr 12 2023
6 min read
Amber media