Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn stake ATOM, MATIC, LUNA, DOT trên Persistence nhận XPRT

Bài viết hướng dẫn anh em từng bước chi tiết và dễ hiểu để stake ATOM, MATIC, LUNA, DOT trên Persistence và nhận reward XPRT
Published Mar 05 2021
Updated Jul 13 2022
6 min read
Amber media