Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn Stake SOL trên Solflare và Ledger Nano

Hướng dẫn anh em cách Stake SOL trên Solflare - một nền tảng ví chuyên biệt hỗ trợ token SPL (chuẩn Solana) và Ledger Nano.
Published Mar 17 2021
Updated Jun 20 2023
2 min read
Amber media