SETTINGS
Content language
flag Vietnamese
Vietnamese
flag Vietnamese
Vietnamese
Tiếng việt
flag English
English
English
Channel logo
Coin98 Insights
Save
Copy link

Kiếm thêm MINA bằng cách Staking MINA trên Binance

Làm cách nào để kiếm thêm Mina khi giữ Mina trên Binance? Xem ngay chi tiết tại đây!
Avatar
minaprotocol.kyros
Published Mar 05 2022
Updated Oct 19 2022
1 min read
thumbnail

Binance Staking đã chính thức ra mắt MINA Locked Staking. Người dùng có thể bắt đầu tstake Mina từ 19:00 ngày 2022-03-04 với mức lãi suất năm lên tới 12,29%.

Thông tin staking với MINA Locked Staking

  • Hình thức stake: FCFS – Ai đến trước được phục vụ trước.
  • Khoảng thời gian tính lãi: Từ 7:00 sáng sau ngày đăng ký stake cuối thời gian stake.
  • Thời gian trả lãi: Hàng ngày.
thông tin staking mina binance

Lưu ý khi Staking MINA trên Binance

  1. Người dùng có thể xem phần tài sản lock staking bằng cách chọn Ví (Wallets) > Kiếm tiền (Earn) > Locked Staking > Locked.
  2. APY được điều chỉnh hàng ngày dựa trên phần thưởng đặt cược trên chuỗi và APY cụ thể tùy thuộc vào hiển thị trang trong ngày.
  3. Thời gian mở khóa cho các sản phẩm đã khóa: 1 ngày.
  4. Về việc unstake sớm: Người dùng có thể unstake trước thời hạn, tuy nhiên, người dùng sẽ mất phần lãi trong thời gian đã stake. Token sẽ được trả về tài khoản sau 48 - 72 giờ kể từ lúc người dùng xác nhận unstake trước hạn.
RELEVANT SERIES