Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn sử dụng Unit Protocol (DUCK) đầy đủ và chi tiết

Bài viết hướng dẫn anh em cách thế chấp tài sản hiện có trong ví để vay một tài sản khác bằng Unit Protocol (DUCK).
Published Feb 28 2021
Updated Jul 13 2022
4 min read
Amber media