Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

SyncSwap là gì? AMM đứng đầu TVL trên hệ sinh thái zkSync

SyncSwap là một DEX trên zkSync Era có giao diện thân thiện và dễ sử dụng đối với người dùng. Cùng tìm hiểu về SyncSwap và đặc điểm nổi bật của dự án này trên hệ sinh thái zkSync!
Amber avatar
vytran
8 min read
Published Apr 16 2023
Updated Jun 20 2023
Amber media