Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

4 năm trong thị trường mình đã gồng lãi, hold coin như thế nào?

Bài viết sẽ chia sẻ với anh em cách gồng lời, hold coin của một nhà đầu tư trong suốt 4 năm tham gia thị trường Crypto.
Published Feb 22 2021
Updated Aug 01 2022
13 min read
Amber media