Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn sử dụng Testnet Parastate trên Polkadot đầy đủ và chi tiết

Bài viết sẽ cung cấp cho anh em hướng dẫn sử dụng testnet Parastate đầy đủ và chi tiết nhất để tăng khả năng nhận reward từ dự án này.
Amber avatar
trang
Published Apr 10 2021
Updated Jan 15 2024
2 min read
Amber media

Related Posts