Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Thông tin Metamask airdrop lan truyền trên Twitter và cách dự án thu hút người dùng nhờ tin đồn

Cộng đồng xuất hiện tin đồn Metamask đã lên kế hoạch airdrop vào đầu năm sau và sẽ chốt danh sách cuối tháng 3 2023.
Amber avatar
quangvo
7 min read
Published Mar 27 2023
Updated Apr 07 2023
Amber media