thumbnail
Dựa trên những số liệu về doanh thu của Alpaca, liệu token ALPACA có đang bị định giá thấp? Chi tiết tìm hiểu tại đây!

Định giá token là một đề tài khó trong thị trường crypto. Tuy nhiên với các dự án DeFi, chúng ta có thể đánh giá được tương đối chính xác mức định giá token của các dự án thông quan các con số về doanh thu, lợi nhuận của dự án. Đặc biệt là khi đem so sánh với các dự án cùng phân khúc.

Để gia tăng sự minh bạch của dự án, đội ngũ Alpaca Finance đã công khai toàn bộ các thông tin liên quan đến doanh thu của giao thức Alpaca Finance. Hiện tại, chúng tôi cũng đang trao đổi với TokenTerminal để có thể liên tục cập nhật các thông tin liên quan tới doanh thu của Alpaca Finance trên dashboard của họ.

Theo các số liệu tính toán được cập nhật vào ngày 13/01/2022, tổng doanh thu năm dự kiến của Alpaca Finance sẽ xấp xỉ 100 triệu USD chưa kể đến doanh thu từ việc thanh lý, phí mua bán Alpies, phần thưởng Grazing Range và phần thưởng ALPACA phát hành mới. Cùng với đó, chúng tôi đã so sánh với các số liệu của các protocol khác trong cùng phân khúc là yearn finance, MakerDAO, BenQI, Compound, Aave, Alpha Finance.

Để hiểu rõ hơn về cơ cấu doanh thu của Alpaca Finance, bạn có thể truy cập vào đường link mà chúng ta mới cập nhật mới nhất ở đây.

Các số liệu được lấy từ nguồn Token Terminal và Coingecko.

Số liệu dự phóng doanh thu theo năm của Alpaca Finance được tính toán dựa trên cơ cấu doanh thu và các thông số hiện tại trên nền tảng.

Một điểm cần lưu ý là trong doanh thu dự kiến năm, chúng tôi chưa tính đến phần doanh thu từ hoạt động thanh lý tài sản, hiện đang ở mức 5,5 triệu USD trong 6 tháng vừa qua.

Dưới đây là một số con số quan trọng liên quan tới Doanh thu của dự án:


Do chưa tính đến doanh thu từ hoạt động thanh lý, doanh thu từ ALPACA mới phát hành, doanh thu từ hoạt động Grazing Range, phí mua bán Alpie trên thị trường NFT, nên doanh thu của dự án đến từ mảng Lending, Yield Farming, AUSD. 

 • Recurring Revenue: Doanh thu đến từ các mảng kinh doanh.
 • Protocol Revenue (incl. Dev Fund): Là phần doanh thu của giao thức bao gồm doanh thu được phân phối cho chủ sở hữu token của giao thức và phần doanh thu được đưa vào quỹ phát triển của giao thức.
 • Protocol Revenue: Phần doanh thu được phân phối cho chủ sở hữu token, đối với Alpaca Finance là phân phối thông qua hai hình thức:
  • Mua lại ALPACA và đốt.
  • Mua lại ALPACA và phân phối phần thưởng cho những người khóa ALPACA trong Kho bạc quản trị.
 • Supply Revenue: Phần doanh thu mà người dùng của dự án được nhận bao gồm những người cho vay, những người đi vay để đi farming.

Trong bảng trên, phần Supply Side Revenue từ Lending Interest thực chất được đem lại từ Supply Side Revenue từ hoạt động Yield Farming, nên tổng doanh thu Supply Side Revenue sẽ chính là từ hoạt động Yield Farming.

Thông tin chi tiết của từng loại doanh thu được chúng tôi liệt kê đầy đủ ở các tab của trang google sheet, bạn có thể đào sâu hơn để kiểm chứng kết quả.

Để có thông số đầu vào tính toán hệ số P/S và P/E, chúng tôi chỉ lấy tổng doanh thu là phần Supply Side Revenue + Protocol Revenue, không tính đến phần doanh thu được đưa vào Quỹ phát triển.

Hai hệ số này sẽ được tính như sau:

 • P/S = Tổng vốn hóa pha loãng của dự án / Tổng doanh thu theo năm (Fully Diluted Market Cap / Annuallized Total Revenue)
 • P/E = Tổng vốn hóa pha loãng của dự án / Tổng doanh thu của giao thức (Fully Diluted Market Cap / Annuallized Protocol Revenue)

Ý nghĩa của hai chỉ số này:

 • P/S được dùng để đo lường mức giá mà nhà đầu tư phải trả cho mỗi đồng doanh thu của dự án. Chỉ số này càng nhỏ chứng tỏ hiệu quả đầu tư vốn của dự án càng cao.
 • P/E được dùng để đó lượng mức giá mà nhà đầu tư phải trả cho mỗi đồng lợi nhuận (ở đây chính là phần doanh thu được dùng để phân phối lại cho chủ sở hữu token của dự án). Chỉ số này càng thấp chứng tỏ hiệu quả lợi nhuận từ việc đầu tư vào token của dự án càng cao.

Dưới đây là bảng so sánh.

Khi xét về cả P/S và P/E, các chỉ số của Alpaca Finance đều đang ở mức thấp nhất, và thấp hơn rất nhiều so với con số trung bình của phân khúc.

Điều này cho thấy là giá trị của token ALPACA đang bị thị trường định giá thấp.

Một điều quan trọng bạn cần lưu ý là doanh thu trên của Alpaca Finance vẫn còn những mảng chưa được tính vào. Nếu tính toán một cách đầy đủ: phí thanh lý, phần thưởng grazing range, phí mua bán Alpies,... các con số P/S, P/E của Alpaca Finance sẽ con thấp hơn nữa.

Dưới đây là biểu đồ so sánh tương quan các chỉ số P/S, P/E giữa Alpaca Finance và các dự án khác cùng phân khúc để các bạn có được một cái nhìn trực quan hơn.

Liệu ALPACA đang bị định giá quá thấp so với mặt bằng chung hay không? Câu trả lời xin được dành cho bạn.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau đây để biết thêm về các phương pháp định giá Token, từ đó tự tìm ra câu trả lời cho mình: 3 phương pháp định giá trong Crypto

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment