Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Tribeca là gì? Toàn tập về nền tảng Tribeca trên Solana

Tribeca là một trong những dự án đầu tiên giúp các dự án khác trong hệ sinh thái Solana trở nên phi tập trung thông qua thành lập DAO.
Amber avatar
Khang Kỳ
Published Jan 17 2022
Updated Jul 03 2023
6 min read
Amber media

Related Posts