Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Votium là gì? Toàn tập về dự án khích lệ cho vlCVX holders

Votium là một nền tảng gia tăng thêm phần thưởng cho những người nắm giữ vlCVX. Vậy cơ chế hoạt động của dự án này đặc biệt như thế nào? Tìm hiểu thêm về token của dự án tại đây!
Amber avatar
vycao
8 min read
Published Feb 14 2022
Updated Jul 21 2023
Amber media