Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What Is Notional Finance (NOTE)? All About NOTE Token

What is Notional Finance? What is NOTE Token? What makes Notional Finance special? Learn more about NOTE Tokenomics here!!!
Amber avatar
bdapbusiness
5 min read
Published Jul 19 2021
Updated May 08 2023
Amber media