Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn tham gia Whitelist Private Sale của KSM Starter

Kusama Starter là primary launchpad cung cấp nền tảng IDO cho nhiều dự án khác nhau. Hướng dẫn cách tham gia Whitelist Private Sale KSM Starter tại đây.
Published Jun 14 2021
Updated Jul 08 2023
3 min read
Amber media