Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

14 dự đoán của 0x_b1 về thị trường trong năm 2021

Bài viết lược dịch một Thread về dự đoán của @0x_b1, hy vọng sẽ giúp anh em có thêm những góc nhìn mới trong việc đầu tư.
Amber avatar
vidang
5 min read
Published Feb 01 2021
Updated Jul 08 2023
Amber media