Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

3XR ra mắt CreateThing, hình thành NFT đặc biệt trên NEAR

3XR vừa ra mắt một sản phẩm mới gọi là CreateThing, dùng để xây dựng phòng trưng bày theo ý muốn của người dùng và đóng gói chúng dưới dạng NFT.
Amber avatar
support
Published Feb 09 2022
Updated May 10 2023
2 min read
Amber media

Related Posts