thumbnail
3XR vừa ra mắt một sản phẩm mới gọi là CreateThing, dùng để xây dựng phòng trưng bày theo ý muốn của người dùng và đóng gói chúng dưới dạng NFT.

Nghệ thuật và thực tế ảo

Các nghệ sĩ NFT sẽ nhanh chóng nhận ra rằng CreateThing của 3XR là một trong những cách đơn giản nhất để xây dựng một phòng trưng bày 3D thực tế ảo. Nhà sáng tạo chỉ cần chọn NFT mà họ muốn trưng bày, chọn phong cách trưng bày/không gian theo ý thích và sau đó đúc (mint) tất cả thành NFT chỉ trong vài phút.

CreateThing cũng sẽ là một trong những cách dễ nhất để người hâm mộ và người sưu tập NFT trải nghiệm các tác phẩm nghệ thuật NFT trong Metaverse. Người dùng có thể dễ dàng tham quan trong không gian thực tế ảo, xem các tác phẩm nghệ thuật dưới dạng thị giác, âm thanh và nghe - nhìn.

Nếu người dùng hiện không có cửa hàng (store) để mint token của riêng mình, CreateThing cho phép các nghệ sĩ đề xuất việc mint phòng trưng bày với DAO. 3XR xem con đường này là cơ hội hoàn hảo để người dùng mint token trên một cửa hàng thuộc sở hữu của DAO.

CreateThing mang lại nhiều lợi ích cho tất cả các bên vì mọi người được khuyến khích tham gia vào quá trình này. Người sở hữu token của các phòng trưng bày sẽ nhận được tiền bản quyền mỗi khi bán được các NFT trên một marketplace - cho đến mãi mãi.

3XR - Không gian cho mọi thứ

3XR đang kết nối web không gian (spatial web) với các token kỹ thuật số, giống như các trang web được kết nối với mạng lưới web. Dự án thực hiện điều này bằng cách đổi mới ở điểm giao nhau của Web3 và WebXR dựa vào việc xây dựng các sản phẩm cho phép người dùng tạo ra các không gian có khả năng truy cập trực tiếp vào các nền kinh tế kỹ thuật số thông qua Web3 (token, NFT và tổ chức tự trị phi tập trung).

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment