Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Aavegotchi Xác Nhận Mở Bán NFT Haunt 2 Vào Ngày 26 tháng Tám

Aavegotchi sẽ mở bán các NFT Haunt 2 vào 21h ngày 26/8 đến 21h ngày 29/8, với tổng số 15.000 Portal (để mở ra các nhận vật Aavegotchi).
Amber avatar
jesse
Published Aug 12 2021
Updated Sep 30 2022
4 min read
Amber media

Related Posts