Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Aavegotchi (GHST) là gì? Toàn tập về tiền điện tử GHST

Aavegotchi là gì? Tìm hiểu những điểm nổi bật của game Aavegotchi và các thông tin chi tiết về tokenomics của GHST Token ngay tại đây!
Amber avatar
Duy Nguyen
8 min read
Published Dec 16 2020
Updated May 12 2023
Amber media