Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Aavegotchi Công Bố Litepaper Dành Cho Thế Giới Game Gotchiverse

Aavegotchi, dự án tạo ra các nhân vật NFT được stake bằng những token sinh lời trên Aave, đã công bố một bản litepaper cho “Gotchiverse”.
Published Jun 23 2021
Updated Dec 13 2023
3 min read
Amber media

Related Posts