Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

ADD token - Bước chuyển mình của PlutusDeFi (PLT)

Bài viết cung cấp cho anh em thông tin đầy đủ về việc thay đổi token contract của dự án PlutusDeFi (PLT) thành Add.xyz (ADD).
Amber avatar
trang
5 min read
Published Mar 10 2021
Updated Jul 14 2023
Amber media