Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Giãi mã cơn sóng AI: Đầu cơ nhất thời hay xu hướng mạnh mẽ cho crypto?

Những bộ xử lý hình ảnh như Midjourney hay trình tạo lập văn bản ChatGPT lần lượt xuất hiện và gây ra hiệu ứng, cũng như tranh luận rộng rãi về AI trên toàn cầu và làm nóng hơn cuộc chiến giữa Google và Microsoft. Thị trường crypto cũng bắt đầu dậy sóng với AI, các token liên quan đến trí tuệ nhân tạo đang bắt đầu “nổi sóng”. 
Amber avatar
linhha
8 min read
Published Feb 11 2023
Updated Mar 01 2023
Amber media