Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Algorithmic Stablecoins là gì? Phân loại và nghịch lý của Algorithmic

Ngoài các stablecoin thuộc fiat-backed và crypto-backed, còn có thêm 1 loại stablecoin khác đó là Algorithmic Stablecoin.
Amber avatar
anh
6 min read
Published Dec 21 2020
Updated Mar 30 2023
Amber media