Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Chromia là gì? AMA cùng đội ngũ dự án Chromia

Tối 30/12/2020, Coin98 Wallet đã có buổi thảo luận trực tiếp với đội ngũ của Chromia. Sau đây là các thông tin nổi bật về dự án.
Published Jan 02 2021
Updated Sep 29 2023
7 min read
Amber media