Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Arbitrum Nova là gì? Chain xây dựng trên công nghệ AnyTrust

Arbitrum Nova - sản phẩm mới đến từ Offchain Labs sẽ là chain xây dựng trên công nghệ AnyTrust và tập trung vào các dự án Game và Social.
Amber avatar
vidang
8 min read
Published Mar 07 2022
Updated May 19 2023
Amber media