Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

BadgerDAO ra mắt BTC Bridge sử dụng RenVM

BadgerDAO thông báo chính thức về việc tích hợp với RenVM hỗ trợ chuyển đổi các tài sản từ các Blockchain khác sang Ethereum.
Published Mar 03 2021
Updated Jul 13 2022
4 min read
Amber media