Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bandwagon là gì? 4 điều cần phải biết về hiệu ứng Bandwagon

Cùng tìm hiểu hiệu ứng Bandwagon là gì, tổng quan về tính hai mặt của hiệu ứng Bandwagon và một số ứng dụng của nó trong thực tế.
Amber avatar
vinhvo
6 min read
Published Dec 17 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media