Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Báo cáo Thị trường Liquid Staking (LST/LSD) Q3/2023

Báo cáo cung cấp những thông tin tổng hợp về thị trường Liquid Staking trong Q3/2023 được biên soạn bởi đội ngũ Coin98 Insights.
1 min read
Published Sep 14 2023
Updated Oct 03 2023
Amber media

Coin98 Insights Report (Vinh Vo, Nam Le)

September 14th 2023

advertising
Trong bối cảnh của Ethereum, Liquid Staking Token (LST) đề cập đến các token đại diện cho ETH đã stake của người dùng trong mô hình đồng thuận PoS của Ethereum.
Sau bản cập nhật Shanghai, số lượng validator trên Ethereum ngày càng gia tăng tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của thị trường LST.
Liquid Staking hiện tại đang chiếm tới 37% thị phần Ethereum Staking, trong đó Lido với stETH đang đóng góp tới 76% thị phần LST.
Câu chuyện “làm thế nào để LST hoạt động" đang dần chuyển thành “làm thế nào mở rộng các LST”. Các ứng dụng của LST đang ngày càng đa dạng với LSTfi và Restaking.