https://file.coin98.com/images/230905_cover_coin98_insights_(1080x1920)px-DeZWsIdROv3dRO3v.png

Báo cáo Thị trường Liquid Staking (LST/LSD) Q3/2023

Coin98 Insights Report (Vinh Vo, Nam Le)

September 14th 2023

Tải xuống báo cáo
 • Trong bối cảnh của Ethereum, Liquid Staking Token (LST) đề cập đến các token đại diện cho ETH đã stake của người dùng trong mô hình đồng thuận PoS của Ethereum.
  • Sau bản cập nhật Shanghai, số lượng validator trên Ethereum ngày càng gia tăng tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của thị trường LST.
   • Liquid Staking hiện tại đang chiếm tới 37% thị phần Ethereum Staking, trong đó Lido với stETH đang đóng góp tới 76% thị phần LST.
    • Câu chuyện “làm thế nào để LST hoạt động" đang dần chuyển thành “làm thế nào mở rộng các LST”. Các ứng dụng của LST đang ngày càng đa dạng với LSTfi và Restaking.

     thumbnail
     thumbnail
     Nam Lêand1 other