Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Liquid Staking là gì? Các tiêu chí đánh giá dự án LSDs

Liquid Staking Derivatives là mảng quan trọng với TVL đứng thứ 3 trong thị trường DeFi. Hiện tại đang có hơn 60+ dự án LSDs hoạt động, nổi bật nhất là Lido Finance, RocketPool,... Bài viết dưới đây là cung cấp thông tin tổng quan cũng như tiêu chí để người dùng đánh giá các dự án LSDs phù hợp.
Amber avatar
Jack Vĩ
16 min read
Published Sep 02 2021
Updated Sep 13 2023
Amber media