Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Báo cáo Solana: Những cơ hội và xu hướng mới

Báo cáo cung cấp những thông tin tổng quan và cải tiến trên hệ sinh thái Solana. Đồng thời cung cấp xu hướng mới trên hệ sinh thái Solana.
1 min read
Published Dec 02 2023
Updated Dec 27 2023
Amber media

Coin98 Insights Report (Hieu Duong, Nam Le)

December 1st 2023

advertising
 Dòng tiền trong hệ sinh thái đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Số liệu về khối lượng tài sản luân chuyển on-chain và tổng giá trị khóa (TVL) đều tăng trưởng.
Solana có mức định giá theo doanh thu hợp lý, nhưng định giá theo chỉ số DeFi cao hơn nhiều so với các L1 khác. 
Các dự án DeFi trên Solana đang bùng nổ hơn nhờ sự xuất hiện của hệ thống điểm và airdrop. Trong đó, Liquid Staking là mảng dẫn đầu.
Tỷ lệ SOL trên các nền tảng Liquid Staking chỉ chiếm 3-4% so với tổng số SOL được stake, cho thấy tiềm năng tăng trưởng rộng lớn của Solana trong mảng này.
DeFi trên Solana phát triển dựa trên 4 trụ cột chính là DEX/Aggregator, Liquid Staking, Lending/Borrowing và Derivatives.
Solana có thể tạo ra nhiều xu hướng trong tương lai như Compressed NFT (cNFT), DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network), Game với client mới Firedancer.