Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Solana là gì? Toàn tập về tiền điện tử SOL

SOL Coin là gì? Nắm giữ SOL token mang lại lợi ích gì? Tìm hiểu về các điểm nổi bật trong cơ chế của Solana và thông tin chi tiết về tokenomics của SOL coin ngay tại đây!
Amber avatar
anh
11 min read
Published Jun 24 2019
Updated Dec 03 2023
Amber media