Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bitcoin City - El Salvador: The first country to adopt Bitcoin

El Salvador and its president Nayib Bukele have taken the Bitcoin adoption to the next level as it got adopted by a nation. The adoption has laid a finger on the Bitcoin domino as many others are following the path of El Salvador.
Amber avatar
chungnguyen
9 min read
Published Jun 20 2022
Updated Jun 29 2023
Amber media