Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bitcoin Flashcrash dưới góc nhìn của Sam Trabucco

Những sự kiện BTC đột ngột giảm giá mạnh là một điều gì đó xảy ra khá thường xuyên trong thị trường. Góc nhìn của một chuyên gia với sự kiện này ra sao? Anh em hãy cùng mình tìm hiểu qua bài viết.
Amber avatar
ducdinh
7 min read
Published Dec 04 2021
Updated Oct 19 2022
Amber media