Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Điều gì đang diễn ra trên Bitcoin? | Community Call

Mô hình UTXO, Colored Coins & Counterparty, Bitcoin Ordinals, Inscriptions, BRC20, Bitcoin Stamps (SRC20 & SRC721), ORC20, Atomicals Protocol (ARC20), Runes Protocol là tất cả các khái niệm bạn cần biết trước khi bước vào hệ Bitcoin. Vậy nó là gì?
Amber avatar
Jack Vĩ
1 min read
Published Apr 21 2024
Updated Apr 23 2024
Amber media

Trong thời gian gần đây, dòng tiền và cơ hội đang tập trung ở hệ Bitcoin. Tuy nhiên, để hiểu những gì đang diễn ra trên Bitcoin thì dưới đây là các từ khoá bạn cần nắm.

Colored Coins & Counterparty
Bitcoin Inscriptions
BRC20
advertising
Bitcoin Stamps (SRC20 & SRC721)
ORC20
Atomicals Protocol (ARC20)

Các thuật ngữ này không chỉ nhiều mà còn khó hiểu đối với các bạn mới. Vì vậy, đội ngũ Coin98 Insights sẽ có buổi Community Call để giải đáp cho các bạn, mời các bạn xem video phía trên.