Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

BNB Auto-Burn là gì? Cơ chế đốt token BNB của Binance

Kể từ khi ra mắt, BNB - token của sàn giao dịch Binance - đã có sự phát triển vượt bậc, đồng thời có mức tăng trưởng giá đáng kể. Một trong những nhân tố giúp giá BNB phát triển và ổn định là cơ chế đốt BNB của Binance.   
Amber avatar
thanhuyen.c98
7 min read
Published Dec 06 2022
Updated Feb 07 2023
Amber media