Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Boca Chica là gì? Nền tảng LaunchPad "thế hệ mới" trên Solana

Boca Chica là một launchpad được xây dựng trên Solana. Tìm hiểu về điểm nổi bật trong cơ chế hoạt động không cần token của dự án.
Amber avatar
vycao
9 min read
Published Oct 01 2021
Updated Oct 16 2023
Amber media