Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

BONSAI - Đề xuất xây dựng Sushiswap trên Serum và Solana

Ngày 22/2 cộng đồng đã đề xuất một proposal về việc xây dựng Sushiswap trên Serum và Solana. Đây là một số ý chính.
Amber avatar
vinhvo
Published Feb 23 2021
Updated Jul 05 2023
4 min read
Amber media

Related Posts