Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cách thức tấn công khiến Euler Finance thiệt hại gần 200 triệu USD

Hacker tận dụng một lỗ hổng nhỏ trong smart contract, kết hợp với vay tiền từ flash loan để cướp đi số tiền gần 200 triệu USD mà không cần một đồng vốn nào.
Amber avatar
LilYang
10 min read
Published Mar 16 2023
Updated Apr 02 2023
Amber media