Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Những cạm bẫy hậu airdrop Arbitrum nhà đầu tư cần biết

Tâm lý fomo hậu airdrop có thể khiến các nhà đầu tư gặp khốn đốn với các dự án lừa đảo.
Amber avatar
linhha
14 min read
Published Apr 01 2023
Updated May 10 2023
Amber media