Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cập nhật quan trọng trong hệ sinh thái Mina tháng 2/2022

Hệ sinh thái Mina đang phát triển mạnh mẽ. Sau đây là những cập nhật mới nhất của hệ sinh thái Mina từ những nhà đóng góp cho hệ sinh thái Mina gồm =nil; Foundation, O(1) Labs, Chainsafe và ONTAB vào tháng 2/2022. 
Amber avatar
trangtran.c98
9 min read
Published Feb 12 2022
Updated Dec 28 2023
Amber media